Analiza makro – i mikroelementów we włosach to swoisty test analityczny, który posiada wszechstronne zastosowanie zwłaszcza w rozpoznawaniu niepokojących stanów patologicznych. Określone stężenie śladowych pierwiastków można oznaczać dzięki wykorzystaniu zarówno płynów ustrojowych, jak też i tkanek.

Od jakich czynników zależy skład pierwiastków ?

Stężenie śladowych pierwiastków we krwi bardzo często nie przekazuje całkowitego obrazu zawartości owych pierwiastków w danym organizmie człowieka. Jest to powodowane w dużej mierze faktem, iż skład osocza jest zależny od różnych czynników, na przykład od mechanizmów homeostatycznych; wówczas stężenie końcowe będzie wynikiem uzupełniania stężeń przez wszystkie homeopatyczne mechanizmy. Ponadto stężenie pierwiastków znajdujących się we krwi w znacznym stopniu będzie tez zależało od stosowanej w danym momencie diety.

Współcześnie stosowane metody pozwalające określić stężenie pierwiastków występujących we krwi charakteryzuje znaczna czułość. A zatem jest to między innymi metoda aktywacji neutronowej (NAA ), absorpcyjna spektometria atomowa (ASA), jak również spektometria z wykorzystaniem plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICAP). Dzięki tym metodom można było z dużą dokładnością wykryć we włosach nieco ponad trzydzieści śladowych pierwiastków.

Stany patologiczne a stężenie pierwiastków

Niewątpliwie znaczne ilości stanów patologicznych danego organizmu jest w istocie ściśle związanych z zachodzącymi nieustannie zmianami stężeń śladowych pierwiastków w tkankach. Jak pokazują analizy najlepszą metodą, która pozwala określić ilość pierwiastków śladowych występujących w danym organizmie jest przebadanie ich stężenia znajdujące się we włosach oraz paznokciach. Można powiedzieć, że jest to i alternatywna metoda dla analizy krwi oraz analizy moczu.

Włosy oraz paznokcie można powiedzieć, że znajdują się poza powierzchnią skórną. A zatem można powiedzieć, ze są one wyłączone z zachodzących procesów metabolicznych. Ponadto paznokcie są znacznie mniej przydatnym „materiałem” aniżeli włosy. Jest to powodowane pewnymi trudnościami w pełnym usuwaniu egzogennych. Zanieczyszczeń. Z kolei włosy stanowią obojętną i trwałą tkankę, która nie podlega zmianom biologicznym. Zewnętrzna otoczka włosa ( keratynowa) zapobiega utracie składników wewnętrznych, ale także przedostawaniu się do wewnątrz pewnych zanieczyszczeń. Dzięki temu mamy stały skład chemiczny. W odróżnieniu od paznokci stosunkowo łatwiej są usuwane zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz; zatem dzięki temu możemy otrzymać wysokojakościową powtarzalność analitycznych wyników.

Pobieranie próbek

Próbki pochodzące z włosa pobierane są w nieinwazyjny sposób. A zatem możemy je samodzielnie przesłać , bądź pozostawić, nie dokonując zmiany chemicznego składu. Bardzo cenna jest analiza śladowych pierwiastków toksycznych występujących we włosach.

Zależność ilości pierwiastków we włosach i w samym organizmie

Analiza stężeń śladowych pierwiastków we włosach stanowi najlepszą metodę, która pozwala ocenić stan mineralny każdego organizmu.

Na całym świecie obecnie nadal trwają prowadzone analizy nad nad szczegółową oceną zależności między stężeniem śladowych pierwiastków, znajdujących się we włosach a poziomem tych pierwiastków w samym organizmie, tak w sytuacji fizjologicznej równowagi, jak również w czasie zaburzeń patologicznych.

przemianach metabolicznych uczestniczą różne mineralne substancje, które odgrywają istotną życiową funkcję ze względu na pewne własności fizyczne i chemiczne oraz biorą udział w biochemicznych strukturach. Zmiana nieorganicznych związków, a zwłaszcza kationów metali – czyli makro i mikroelementów – jest powiązana z enzymatycznymi reakcjami ustroju. Przemiana makro – oraz mikroelementów jest regulowana głównie przez organiczne składniki. Ponadto jest ona uzależniona od „działania” układu nerwowego i hormonalnego.

Analiza pierwiastkowa a stan metaboliczny organizmu

Analiza makro – i mikroelementów, które znajdują się we włosach daje nam bardzo precyzyjny opis stanu metabolicznego całego organizmu. Skład mineralny jest zależny od wielu czynników zewnętrznych. A zatem będzie zależał od spożywanych produktów, aktywności fizycznej, a także od stopnia skażenia środowiska, determinacji, bądź transmineralizacji. Wszystkie pierwiastki, które zostały uwolnione na skutek przemiany materii mogą czasem ponownie być użyte do wykonania nowych zadań metabolicznych.

Ale fizjologiczne procesy zachodzące w organizmie zależą nie tylko od stężenia i składu danych pierwiastków, ale także od proporcji znajdujących się w ustroju. Dla konkretnych obszarów organizmu są ściśle określone równowagi jonowe, które utrzymywane są na poziomie stałym. Dzięki tym proporcjom między pierwiastkami można dosyć dokładnie ocenić aktywności metaboliczne oraz prawidłowości zachodzące w procesach fizjologicznych.

Warto wspomnieć, że między pierwiastkami śladowymi są obserwowane związki synergistyczne i antagonistyczne. One wpływają na metabolizm całego ustroju. A zachowanie prawidłowych relacji między tymi konkretnymi pierwiastkami jest czasami znacznie ważniejsze aniżeli ich prawidłowe stężenie.

5,2 k

One thought on “Analiza makro – i mikroelementów we włosach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *